•  

“Behoefteanalyse”

 

Via deze vragenlijst krijgt u meer zicht op uw noden.
Stuur uw ingevulde analyse vrijblijvend naar EUROSPEAK Brussel, Gent of Antwerpen en u ontvangt van ons een aangepast cursusvoorstel.

Wij gebruiken de gegevens van deze vragenlijst enkel in de context van een eventuele taaltraining, conform de wetgeving op de privacy.

Bij de keuzemogelijkheden kan u telkens meerdere antwoorden aanduiden. Velden met een sterretje* dient u verplicht in te vullen.

 

Coördinaten
 
Naam*
Voornaam*
E-mail*
Tel.nr
 
Taalprofiel
 
Ik ben geïnteresseerd in een cursus (doeltaal): *
 
Moedertaal: *
 
Welke andere talen spreekt u?
1e vreemde taal
2e vreemde taal
3e vreemde taal
Andere:
 
Welke andere talen begrijpt u (noties), maar kent u onvoldoende om te spreken?
  Geen
Andere:
 
In de doeltaal schat ik mijzelf in als een
absolute beginner (geen enkele ervaring met de taal)
beginner met enige kennis (overlevingsniveau)
basisgebruiker (zelfredzaam in eenvoudige situaties)
intermediair gebruiker (nood aan opfrissing en uitbreiding)
actieve gebruiker(specifieke noden)
 
In heb de doeltaal nodig voor mijn
werk
studies
familie
vakantie
verblijf in het buitenland
hobby
Andere
Toelichting over de context waarin u de taal nodig heeft
 
Ik gebruik de doeltaal
nog niet
zelden
maandelijks
wekelijks
dagelijks
 
Ik gebruik de doeltaal voor
telefonische contacten
persoonlijke contacten
schriftelijke contacten
Andere
 
Ik volgde reeds les, onderwijsniveau
 
Leerprofiel
 
Ik volg/volgde
 
Ik ben
 
Beroepsactiviteiten:
 
Voorkeur en beschikbaarheid
 
Voorkeur lesuren
vaste dagen en uren
per les af te spreken
's morgens
voormiddag
middag
namiddag
avond

Aantal dagen per week dagen/week

Cursus
op maat
intensief
functioneel
"open" groep
per telefoon
taaladvies
e-learning
expats
studiehulp
1 week intensief 12-18 jaar
1 semester +18 jaar
junior 3-12 jaar
schoolproject
project voor organisatie
Andere

Plaats opleiding
op de firma
bij Eurospeak
bij u thuis
Andere

Startdatum opleiding
zo snel mogelijk
binnen de maand
binnen 3 maanden
binnen 6 maanden

Niet beschikbaar op (vakanties, vrije dagen)
 
Cursusinhoud*
 
Duid aan welke cursusinhoud u belangrijk vindt.
 
Vaardigheden in de doeltaal
   
Algemene gesprekken verstaan
Zakelijke gesprekken verstaan
Algemene teksten lezen
Zakelijke documenten lezen
Spreken in algemene context
Spreken in zakelijke context
Algemene teksten schrijven
Zakelijke teksten schrijven
   
Domeinen  
   
Woordenschat
Grammatica
Uitspraak en intonatie
Spelling
 
 
Thema's
 
Welke thema's wenst u te behandelen?

Zakelijke toepassingen:

telefonische contacten
verkoop
instructies
planning/logistiek
klachtenbehandeling
vergaderingen
rapporten, verslagen
vertalingen
debatteren
sollicitaties
contacten met collega's
vakjargon

Algemene thema's:

cijfers
tijd (uur, afspraken,...)
gezondheid
familie
transport
op reis - praktisch
winkelen/aankopen
kledij
het milieu
vrije tijd
toerisme (landen, streken)
actualiteit/media

 
Hoe ziet u de verhouding zakelijke en algemene thema's:
Zakelijk :
 
Indien u nood heeft aan specifieke woordenschat of vakjargon, gelieve te specifiëren voor welk domein
 
Stuur de behoeftenanalyse naar de vestiging van uw keuze: