“Expats

EUROSPEAK heeft heel veel ervaring op het gebied van taaltrainingen aan buitenlandse werknemers en hun gezinsleden. Via onze taaltrainingen leren zij zich makkelijker integreren in hun nieuwe werk- en leefomgeving.

Voor absolute beginners adviseren wij meestal om te starten met een intensieve of semi-intensieve formule om op korte termijn de basis van de taal te verwerven. De werknemer leert eenvoudige conversaties voeren en praktische informatie in grote lijnen begrijpen. Hij leert de woordenschat met betrekking tot de directe omgeving. De cursus is tevens een interculturele uitwisseling over wonen en werken in België, gebruiken en gewoontes.

Op hoger taalniveau leert de expat een meer gevorderde woordenschat en structuren die nodig zijn om in een anderstalige werkomgeving te functioneren: collegiale gesprekken, instructies, vergaderingen, presentaties, mails, officiële documenten, verslagen,…

Wij bieden ook taaltraining voor de partners en kinderen van expats. Onze trainers stemmen de inhoud en planning van de lessen volledig af op de familie- en werksituatie: vertrekt het gezin of komt het toe, is er al kennis van de taal, welke is de moedertaal, werkt de partner, zijn er schoolgaande kinderen, waar liggen de interesses en noden. Via de lessen kan het gezin ‘real life’ situaties voorbereiden.

Voordelen van de expat-cursussen:

  • ervaring met alle nationaliteiten
  • oplossingen op gezinsniveau, afgestemd op elke situatie
  • intensieve en flexibele cursussen
  • les in de school, in de firma of bij u thuis