Cevora

EUROSPEAK voert taalcursussen uit voor Cevora, sectorfonds van Paritair Comité 218. Afhankelijk van de noden treden wij op als onderaannemer voor hun vaste cursussen (o.a. zakelijk Frans, Engels, Nederlands en Frans, Nederlands voor Call Center medewerkers). Wenst u voor een specifieke cursus met ons samen te werken en een subsidiëring aan te vragen via Cevora, dan kan dit ook. Inschrijvingen gebeuren via Cevora, met vermelding van het Eurospeak-taalproject.