Per telefoon

Een taal per telefoon leren is niet makkelijk. Tijdens de les kan u zich niet beroepen op lichaamstaal om u verstaanbaar te maken. Dit vergt een grote concentratie maar is heel leerzaam als u vaak telefoneert en reeds beschikt over een actieve kennis van het Frans, Engels, Nederlands, Duits of Spaans.

Een lessenreeks omvat 20 telefoonlessen van 30 minuten. U belt uw docent op vaste tijdstippen, met bij voorkeur 2 lessen per week. U werkt rond vooraf afgesproken thema's en krijgt functioneel uitleg over de grammatica. Het lesmateriaal dat u via mail van uw docent ontvangt of het handboek, vormt de basis van uw cursus. U bereikt de beste resultaten als u de telefoonlessen combineert met een cursus op maat , e-learning of extra studietijd.

Voordelen van de cursus per telefoon:

  • geen verplaatsingen of tijdverlies
  • van op het even welke locatie
  • telefoonvaardigheid in de vreemde taal