Initiatie

EUROSPEAK organiseert initiatiecursussen voor leerlingen uit het kleuter, lager, middelbaar en hoger onderwijs, als extra-scolaire activiteit of onderdeel binnen het schoolprogramma. Onze taaltrainers werken een project uit in samenwerking met het leerkrachtenteam zodat de lesinhoud, lesmethode en het materiaal aansluiten bij de doelgroep.

Wij organiseren initiatiecursussen voor alle talen. Enkele voorbeelden:

  • Frans en Engels voor kleuters en kinderen van de lagere school
  • Nederlands, Frans of Engels voor studenten met een anderstalige achtergrond (kleuters, kinderen van de lagere school, leerlingen van het secundair of hoger onderwijs)
  • Remediëring voor individuele leerlingen of groepjes studenten
  • Spaans, Chinees, Italiaans,  ... voor snellerende kinderen
  • Italiaans, Spaans, Pools, … in de context van een schooluitstap of uitwisselingsproject