Workshops

EUROSPEAK werkt workshops uit voor zowel jongeren als taalleerkrachten. Een workshop is een taal voor- of namiddag, waarbij gewerkt wordt rond 1 of meerdere talen en waarbij meerdere vaardigheden aan bod kunnen komen. Voor een dergelijke workshop komen wij vooraf bij u langs voor een brainstorming en de uitwerking van een aangepast programma.

Voorbeelden van schoolprojecten voor leerlingen:

  • Conversatie voor- of namiddag met moedertaalsprekers Frans, Engels, Duits, Spaans, ...: de leerlingen worden in groepjes verdeeld en spenderen 1 à 2 lesuren samen met onze taaltrainer-moedertaalsprekers. Via wisselende vormen, zoals getuigenissen, kwis- of andere spelelementen, wordt gewerkt rond talen leren, talen spreken, talen beleven en culturele verschillen. De studenten hebben de kans om hun kennis te toetsen in een groepsgesprek of groepsgebeuren met een “native speaker”.
  • Kennismaking met vreemde talen: op experimentele wijze maken de leerlingen kennis met enkele grote taalfamilies, ze ervaren de moeilijkheden bij het aanleren van een totaal vreemde taal en de manier waarop taal de verwoording is van ons denken en zijn (bijvoorbeeld initiatie Afrikaanse klanken, kennismaken in het Chinees, onderweg in Turkije, ...)
Voorbeelden van schoolprojecten voor leerkrachten:
  • Workshop zakelijke communicatie in het Frans, Engels, Duits
  • Communicatief lesmateriaal en de functionele methode in klascontext
  • Conversatie voor- of namiddag met een moedertaalspreker: praktijk en opfrissing