1 semester Nederlands”

Samen met de VZW Intaco organiseert EUROSPEAK een studieprogramma Nederlands te Gent. Gedurende 18 weken volgen de studenten 21 uur Nederlandse les, dit in kleine niveaugroepjes. In aanvulling op de lesmomenten voorziet de opleiding in projectwerk: via concrete opdrachten maken de studenten intensief kennis met de Nederlandstalige leef- en werkomgeving. De studenten leren het Nederlands in algemene en zakelijke context, met aandacht voor de 4 vaardigheden (luisteren, spreken, lezen, schrijven). Er is een wekelijks evaluatiemoment en een grotere test elke 8 weken. De studenten sluiten hun taalstage af met een taalexamen. Elke deelnemer ontvangt een certificaat mits actieve deelname aan het programma en een geslaagd eindexamen.

De studenten verblijven in zorgvuldig geselecteerde gastgezinnen in Gent en omstreken. De combinatie van intensieve taallessen, projectwerk en het verblijf in een Vlaams gastgezin zorgt voor een boeiende en volledige onderdompeling in de Nederlandse taal.

Het Marshall-plan van de Waalse regering steunt onderwijsprojecten die de talenkennis van de Waalse jongeren verbeteren en de kans op tewerkstelling na opleiding bevorderen. Studenten in hun laatste jaar secundair onderwijs die hun talenkennis willen verbeteren via een aanvullend studiejaar, maken kans op een beurs.

Ons programma staat open voor studenten met of zonder studiebeurs. Het verblijf in Gent wordt al dan niet gecombineerd met de studie van een andere vreemde taal. Data voor het schooljaar 2008 - 2009: 1e trimester van zondag 14/09 t.e.m. vrijdag 31/01 (incl. 2 weken kerstvakantie), 2e semester van zondag 08/02 t.e.m. vrijdag 26/06 (incl. 2 weken paasvakantie).

Voordelen van het studieprogramma 1 semester Nederlands te Gent

  • Subsidiëring mogelijk via het Marshall-plan
  • Samenwerking met de VZW Intaco, specialist in taalstages en het Europees studiejaar
  • Unieke combinatie van lessen, projectwerk en het verblijf in een gastgezin
  • Lessen te Gent, Vlaamse studentenstad bij uitstek
  • Ervaren taaltrainers Nederlands in algemene en professionele context