E-learning”

De E-learning modules voor Nederlands, Frans, Engels en Duits richten zich tot studenten die zich voorbereiden op de examens van de Centrale Examencommissie, overheidsexamens, studies hoger onderwijs of tot studenten die door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan klassikaal onderwijs. EUROSPEAK combineert zelfstudie met de computer met wekelijkse of 2-wekelijkse contactmomenten op onze school of bij u thuis. Via de computermodules oefent de student zijn algemene talenkennis. Tijdens de privé-lessen speelt de taaltrainer in op de specifieke noden. Bovendien zijn de lessen een goede stimulans voor de student. Hij kan de opgedane kennis onmiddellijk testen via persoonlijke gesprekken met zijn leerkracht en moedertaalspreker.

Op basis van een taaltest met behoeftenanalyse stellen wij een aangepast leerprogramma samen. U ontvangt uw persoonlijk paswoord dat u 3 of 6 maanden toegang verleent tot een elektronisch leerplatform van één van onze partners.

Voordelen van E-learning:

  • Afstandsonderwijs in combinatie met individuele lesmomenten
  • Modulair systeem
  • Stimulans van ervaren taaltrainers en moedertaalsprekers