Op maat +12 jaar”

Lessen op maat zijn aangewezen voor studenten die een vreemde taal leren binnen een heel specifieke context, bijvoorbeeld in het kader van een verblijf in het buitenland, in aanvulling op het studieprogramma, voor hoogbegaafde leerlingen, in voorbereiding op hoger onderwijs, in een meertalige gezinssituatie.

De taalleerkracht zorgt voor een aangepast programma, op afgesproken lesdagen en uren. De lessen vinden plaats op individuele basis, maar, evengoed, kunnen wij een cursus organiseren voor een groepje studenten (uit hetzelfde gezin, dezelfde school, dezelfde studierichting,…). De leerkracht komt aan huis of de studenten komen naar onze school.

Voordelen van de cursus op maat voor +12 jarigen

  • Flexibel programma, mogelijk voor alle talen
  • Aangepaste cursusinhoud
  • Diverse doelgroepen: scholieren in meertalige of internationale context, schoolverlaters, uitwisselingsstudenten (bijvoorbeeld Erasmus),...