Studiehulp”

EUROSPEAK beschikt over een jarenlange ervaring in studiebegeleiding. In samenwerking met METODIKA studiebegeleidingkantoor helpen wij leerlingen van alle leeftijden, dit voor alle vakken, richtingen en problemen. Ervaren leerkrachten begeleiden de leerlingen op individuele basis. Zij werken met de handboeken die op school worden gebruikt en vullen aan met eigen materiaal. Ze kunnen voorbereiden op de examens van de Middenjury (Centrale Examencommissie) of op andere taalexamens.

De leerlingen krijgen uitleg en oefeningen op hun niveau en tempo. De 4 vaardigheden - luisteren, spreken, schrijven, lezen - komen aan bod, dit volgens de noden. Onze leerkrachten verbeteren notities, maken schema’s en planningen en vullen aan waar nodig. Via de lessen, gerichte testjes en controletaken leren de studenten zichzelf inschatten en hun studiemethode en discipline verbeteren. Wij informeren u over de gemaakte vorderingen via gedetailleerde werkverslagen. De bijlessen vinden plaats op onze school of bij u thuis.

Voordelen van “studiehulp”

  • Individuele lessen met ervaren leerkrachten
  • Mogelijk voor alle vakken en richtingen
  • Goede opvolging via werkverslagen