“Subsidies”

EUROSPEAK is een Qfor gecertificieerd opleidingsinstituut waardoor u mogelijks kunt genieten van financiële steun voor uw taalproject.


SUBSIDIES VOOR KMO'S

Vlaanderen: KMO portefeuille:
KMO portefeuilleEen kleine onderneming kan 40% steun genieten via de kmo-portefeuille tot een maximaal plafond van € 10.000 per jaar. Voor een middelgrote onderneming is dit 30% steun tot een maximaal plafond van
€ 15.000 per jaar.
Meer informatie: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer Eurospeak NV: DV.O105403 voor opleidingen via Eurospeak Brussel en Eurospeak Gent.
Erkenningsnummer Eurospeak Metodika Antwerpen VOF: DV.O105404 voor opleidingen via Eurospeak Antwerpen.

OPLEIDINGSHULP VLAAMSE OVERHEID

Vlaamse overheidVanaf 1 september 2019 kan u voor onze taalopleidingen genieten van zowel opleidingscheques als Vlaams Opleidingsverlof. Lees meer op www.werk.be/online-diensten/vlaams-opleidingsverlof. Contacteer ons om te weten welke van onze opleidingen in aanmerking komen of raadpleeg de opleidingsdatabank op www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank.


SECTORALE TEGEMOETKOMINGEN

Binnen de meeste Paritaire Comités is er een sectorfonds actief dat, bij
naleving van bepaalde voorwaarden, een subsidie kan toekennen aan de
contractant voor de opleiding van zijn werknemer(s). De tegemoetkomingen verschillen van sectorfonds tot sectorfonds. Mogelijke tussenkomsten: algemene premie per uur of per dag, tussenkomst in loonkost, tussenkomst in de factuur van de opleiding.

CevoraVergeet niet uw sectorfonds te raadplegen en ons in te lichten over de documenten die u nodig heeft voor uw sectorale tussenkomsten. Via het programma Formstimul van Cevora (PC 200) geniet u alvast 10% korting op onze lesuren.
Meer informatie: www.cevora.be/formstimul.


fvbWij zijn een erkend opleidingscentrum van fvb constructiv, het sectorfonds van de bouw. Voor arbeiders & bedrijven ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) gelden er sectorale financiële voordelen bij het volgen van opleidingen. Contacteer uw regionaal FVB kantoor: www.constructiv.be.


ACTIRIS TAALCHEQUE    Doorstroming naar werk
Actiris taalchequeEUROSPEAK organiseert voor werkzoekenden van ACTIRIS taalopleidingen NEDERLANDS en ENGELS: 20 lessen van 3 uur in de voormiddag of namiddag, in groepjes van 3 tot 6 deelnemers, niveau A0 tot en met B1.
Meer info: www.actiris.be/ce/tabid/107/language/nl-BE/Actiris-Taalcheque.aspx.


SUBSIDIES VOOR WERKNEMERS
VDABWoont en werkt u in Vlaanderen dan kan u jaarlijks een bedrag van € 125,00 aan subsidies ontvangen via het systeem van de opleidingscheques.
Meer informatie: www.vdab.be/opleidingscheques.


INTENSIEVE TAALSTAGES NEDERLANDS VOOR WAALSE WERKZOEKENDEN
LeForemBent u werkzoekende en woont u in Wallonië? Dan kan u via Forem uw taalkennis bijschaven. Zodra u een taalniveau A1+, A2+ of B1 heeft bereikt, kan u een stage van 1, 2 of 3 weken Nederlands volgen in onze talenschool te Gent. U verblijft in een gastgezin en krijgt intensieve Nederlandse les met een studiebeurs van Forem.
Meer informatie: www.leforem.be.