“Voorwaarden”

Uw bestelling is definitief na ontvangst van

  • uw ondertekening voor akkoord van onze offerte
  • uw bestelbon of bevestiging per mail conform aan onze tarieven en onderstaande voorwaarden
  • uw betaling (voor particulieren of éénmalige bestellingen)

Bij bestelling ontvangt EUROSPEAK uw facturatiegegevens: naam, contactpersoon, adres, BTW- of ondernemingsnummer, vermelding van eventuele subsidiemaatregelen (KMO portefeuille, Formstimul). Taal- of opleidingscheques of uw autorisatie- en gebruikscode bezorgt u aan EUROSPEAK voor start van de cursus.

Uw bestelling is 1 kalenderjaar geldig, dit vanaf de 1e lesdag. Dient u de cursus vroegtijdig stop te zetten, dan kan de waarde van de resterende lesuren benut worden door een andere deelnemer. Een nieuwe dossierkost en eventuele kosten voor bijkomend didactisch materiaal of verplaatsingen worden in mindering gebracht op het resterende bedrag aan lesuren.

Lessen in open groep, intensieve cursussen en vakantiecursussen lopen via een vaste planning. Kan u een bepaalde les niet bijwonen, dan ontvangt u via uw docent het cursusmateriaal of een overzicht, maar u kan de gemiste les niet gratis inhalen.

Dient u een les op maat te wijzigen, dan vragen wij u om het EUROSPEAK secretariaat ten laatste 1 werkdag voor de geplande les en voor 12 uur te bellen, zodat wij de les kunnen verplaatsten en niet hoeven aan te rekenen.

EUROSPEAK behoudt zich het recht voor een open groepscursus te schrappen indien voor het inrichten ervan onvoldoende belangstelling is of indien het niveau van de ingeschreven deelnemers niet overeenstemmend is. In een dergelijk geval wordt het reeds betaalde cursusgeld terugbetaald.

EUROSPEAK voorziet lestijden van minimum 1 ½ tot 2 lesuren per ontmoeting.

Heeft u binnen uw organisatie frequent nood aan taaltrainingen, dan werkt EUROSPEAK samenwerkingsmogelijkheden uit, die u zowel organisatorisch als financieel voordelen bieden.