“Stappenplan”

Uw opleidingstraject van aanvraag tot eindbeoordeling:

STAP 1: Informatie - behoefteanalyse
STAP 2: Offerte - bevestiging
STAP 3: Niveautest (indien voorkennis)
STAP 4: Taaltraining met vaste docent(en)
STAP 5: Opvolging: planning, inhoud, aanwezigheid, tevredenheid
STAP 6: Tussentijdse evaluatie - bijsturing waar nodig
STAP 7: Eindbeoordeling - getuigschrift
STAP 8: Opvolging na de opleiding: tevredenheid, vragen, nood aan verdere begeleiding.

Gedurende uw volledige opleidingstraject heeft u een vaste contactpersoon bij EUROSPEAK.